Saturday, September 12, 2009

Mot känslor kämpar gudarna förgäves

From People Magazine special "Celebrate the 70s"
Hi!
.
Bye!